zondag 15 mei 2016

Slechtvalken op het Vredespaleis, een kortstondig genoegen

Vrouwtje X8 en mannetje UA broedden dit jaar op het Vredespaleis. De eerste poging werd verstoord, daarop volgde een tweede kortere poging.


Als gevolg van de verbouwing van het oude ministerie van Justitie, waar het paar vier jaar achtereen heeft gebroed, is het op zoek naar een andere nestplaats. In de directe omgeving, het Spui/-Wijnhavenkwartier, kunnen ze niets vinden en dan blijkt in de loop van februari het Vredespaleis in zicht te komen. Een interessante ontwikkeling: het Vredespaleis is een heel mooie (en belangrijker) veilige broedplek.


Op 8 maart begint het paar met de eerste broedpoging.
                                                    
Tijdens een telefoongesprek met Arno Izaaks, degene die de ontwikkelingen ter plaatse volgt, vertelt deze al reeds een afspraak te hebben gemaakt met de tuinman van het Vredespaleis voor een nestcontrole eind maart.
Nu, dat vind ik niet zo'n goed idee en in een uitgebreide email van 11 maart leg ik dat uit. In het kort: het is een heel schuw paar, niet te vergelijken met bijvoorbeeld het Leyenburgse paar. Nestcontrole betekent in dit geval verjaging.

In het daarop volgend telefoongesprek vertelt Arno al met collega Jan Koetze te hebben afgesproken de nestcontrole uit te stellen tot na het eventueel ringen van de jongen (?). De afspraak met de tuinman is afgezegd.
Nu, dat komt toch niet erg overeen met de werkelijkheid.
Op 5 april is er een torenbeklimming door Jan Koetze samen met de tuinman. (hij doet hiervan verslag op Facebook om 11.39 uur) en weg zijn de valken, die zitten hier te alarmeren. Daar zit
niets verrassends aan.

De eerste broedpoging is ten einde.

                                          Vredespaleis - 940 meter- kerk - 960 meter - Spui-/Wijnhavenkwartier


Op waarneming.nl zie je op die datum van verstoring 5 april, de waarnemingenreeks ´Duinoord´ stoppen. De valken vliegen nu namelijk niet langer heen en weer van kerk naar Vredespaleis, maar van kerk naar hun eerste keus broedomgeving, Spui-/Wijnhavenkwartier. Zelfs als slaapplaats heeft het Vredespaleis afgedaan.
Het lukt ze in de daarop volgende negen dagen niet een andere geschikte nestplaats te vinden, er zal ook niet zo veel veranderd zijn in die korte tijd, en zo zie ik ze op 15 april weer richting Vredespaleis gaan. De volgende dag begint een nieuwe reeks op Waarneming.nl: de tweede broedpoging. Deze eindigt waarschijnlijk geleidelijk kort na 29 april. Dan zit het vrouwtje hier doodmoe te zijn, mede door het slechte weer.


Het mannetje op 19 april. Hij heeft net een indringer verjaagd.

Gedurende het broeden was het in het gebied Spui-/Wijnhavenkwartier tot de kerk een drukte van belang: mannetje UA en ook af en toe X8 hadden er de handen vol aan om indringers te verjagen. Het leek er op een gegeven moment werkelijk op alsof er zich een nieuw paar had gevestigd.
Het is voor Slechtvalken een zeer aantrekkelijk gebied: een variatie van hoge, middelhoge gebouwen, meerdere stadsduifconcentraties, een slaapplaats van heel veel parkieten en een ruime keuze aan (noodzakelijke) was- en drinkgelegenheden.Voor nieuwelingen staan er dan ook nog minstens twee nestkasten klaar, waar dít paar overigens nog geen belangstelling voor heeft getoond.
Gedurende de tien dagen tussen de twee broedpogingen, speelt het Vredespaleis geen enkele rol. Dat zou te maken kunnen hebben met de verstoring, zeker is dat niet. Het Vredespaleis en omgeving heeft nu eenmaal niet zoveel te bieden. Ook nu zie ik ze die kant niet opgaan. Het is een tweede keus, een 'secundaire broedplek'.


de broedhoogte is ± 50 meter


Het paar koos voor beide broedpogingen als broedplek een harde ondergrond met open zicht op ± 50 meter hoogte.
50 meter is ook de minimale hoogte van het mannetje op de kerk.

De vraag is nu, gaan ze volgend jaar weer naar het Vredespaleis en worden ze dan weer verjaagd?
De gedragscode van SOVON laat er geen twijfel over bestaan: 'als verstoring dreigt, is nesten zoeken of nestbezoek uit den boze. Het belang van de vogel staat voorop'.
De ontheffing biedt in dit geval dan ook geen wettelijke bescherming.
Natuurlijk kan de tuinman ook gewoon de knip op de deur  houden.


Slapen op het bolletje en slapen op de klok. X8 op 28 en 29 april 

X8: uitzonderlijk gedrag


Tussendoor ook even wakker natuurlijk