vrijdag 27 februari 2015

woensdag 25 februari 2015

Voor het eerst, een paring op het kruis

man UA, eerst even gegeten
wachten op het vrouwtjedaar komt ze aan


mannetje: klauwtjes naar binnen


dinsdag 24 februari 2015

een montage

man UA en vrouw X8 gisteren

maandag 23 februari 2015

Een drukte van belang

vrouw X8
man UAdonderdag 19 februari 2015

Uit de vuile wind

man UA vanmorgen

woensdag 18 februari 2015

Een moment voor jezelf...

X8 vandaag


zaterdag 14 februari 2015

Een beetje blauw,

tussen heel veel tinten grijs. Dat was gisteren.


X8

dinsdag 3 februari 2015

maandag 2 februari 2015

Gemeentelijke plannen: Oud Justitie

De houding van de ambtenaren van de gemeente Den Haag t.a.v. de slechtvalk kenmerkt zich door een gebrek aan kennis, inzicht en belangstelling.


Dienst Stedelijke Ontwikkeling

De wet van Harms: ´één ei is geen ei´

´In dit stadium is de gemeente bekend dat binnen het projectgebied waarnemingen zijn gedaan van de slechtvalk. Momenteel wordt er nog niet gebroed binnen de begrenzing van het projectgebied, maar er zijn enkele mislukte pogingen gedaan. Mocht de slechtvalk alsnog gaan broeden op één van de te herontwikkelen panden in het gebied, dan zal de gemeente vanzelfsprekend handelen op basis van de relevante wetgeving.´

Aldus Henk Harms, directeur portefeuille Ontwikkeling, Realisatie & Economie, op 21 november 2014.

De wet maakt geen onderscheid tussen een geslaagd of niet geslaagd broedgeval. De nestplaats en omgeving zijn jaarrond beschermd (Art. 11 van de Flora- en Faunawet). Daarnaast heeft de gemeente Den Haag de 'zorgplicht' (Art. 2).Openbare Ruimte en Groen 
Na een half jaar denken, 12 december 2014.

'Het gaat niet lukken om een nestkast aan te brengen op het voormalig Ministerie van Justitie. Nu willen we kijken naar de andere optie: mogelijk kunnen we een nestvoorziening maken op het stadhuis. Wilt u met ons meedenken hoe dat het beste zou kunnen?

Hoezo, het gaat niet lukken op Justitie? Geen antwoord.

Het dak van het stadhuis bestaat voornamelijk uit glas en daar zijn vogels niet gek op. De afstand van het stadhuis tot het sloop-/bouwgebied bedraagt hoogstens 15 meter. Als de valken op het stadhuis broeden, dienen de werkzaamheden  gestopt te worden over de periode maart tot september. Goed idee?

Tweemaal fout in twee antwoorden. Maar het kan nog gekker: driemaal fout in één antwoord.

Op 18 juni 2010 diende raadslid A. Kajouane (P.V.D.A.) een verzoek in voor het plaatsen van een kast op de energiecentrale. Zie hier.

Het antwoord, samengevat:
Het jachtgebied van de slechtvalk bedraagt zo'n 30 tot 200 km². De slechtvalk heeft geen positieve invloed op de meeuwenoverlast, meeuwen vormen geen prooi.

De eenheid 'vierkante kilometer' is niet van toepassing, de getallen zijn onzinnig. De slechtvalken pakken de jonge, nog niet vliegvlugge meeuwen, waardoor een kolonie uiteindelijk uitsterft. Ze wachten hun kans af vanaf een vaste hoge post, aan een valkenier heb je dus niets.

Stelling: door haar anti-slechtvalkbeleid draagt de gemeente Den Haag bij aan de toename van meeuwenoverlast in de stad.


Aanvankelijk ontkent de gemeente dus de aanwezigheid van het broedpaar op oud-justitie, wel zo makkelijk.
Dat wordt anders als de Partij voor de Dieren er vragen over stelt.
Ter compensatie komt er een kast op 'binnenlandse zaken'.
Tevens zegt de wethouder toe dat er ook een kast wordt geplaatst op het nog te bouwen muziekgebouw.