zaterdag 22 januari 2022

Zoek de verschillen...

Ze zaten kort na elkaar op hetzelfde bolletje.
Mooie gelegenheid voor een vergelijking: vrouwtje - mannetje.
zondag 9 januari 2022

donderdag 30 december 2021

Oudere jongeren buiten de regio 2021

Amsterdam - Rijksmuseum


 

Sjakie-2 2018 (BVE) met zijn Belgische vriendin (2018) van de O.L.V.-kerk in Laken, bij Brussel.

Ze waren wat laat.
Het klokkenspel moest eerst stilgezet worden, want dat was er de oorzaak van dat het paar maar bleef vluchten naar de Westertoren.

BVE. Foto van Roely Bos.2 eieren, ze kwamen uit in de 1e week van mei, een jongen en een meisje, later geringd als CEJ en CEN.

Op 17 oktober zat CEJ op Schiphol.
Foto van Cor Wies.


Katwijk 

Sjakie-1 2019 (EKV), (nog?) samen met L2 (2019), O.L.V.-kerk St. Niklaas.
Dit paar lijkt nog steeds zoekende te zijn.
Op 8 maart zat Sjakie op het rooster van Leeuwenhorst Noordwijkerhout.
Plaatje van Rob Janssons.

Op 4 april in Leiden. Plaatje van Hanny.En op 21 april werd ie betrapt op het rooster van de watertoren Aalsmeer - toch wel flink uit de buurt.
Plaatje van St. Werkgroep Slechtvalk Aalsmeer.


Mogelijk heeft het paar tussendoor ook nog ergens een broedpoging ondernomen, in Katwijk of Sassenheim.

Het zwerfgebied van Sjakie. De grote stippen zijn bestaande broedplekken in de buurt.

 

Gouda - Hefbrug 't Weegje

Vrouwtje AXC (Klokkentoren Rijswijk 2018), met een ongeringd mannetje.

Ook dit jaar deed het paar waarschijnlijk een broedpoging op het gebouw, rechts op het plaatje.


Noordwijkerhout - Leeuwenhorst

Man BPH (Nehertoren L'dam 2016) met een ongeringde dame.

In 2020 hadden ze 3 jongen, 2 mannetjes en een vrouwtje.
Dit jaar vlogen er 2 mannetjes en 2 vrouwtjes uit.


Eindhoven - Evoluon

Jacobientje 2019 (CJB) met FT (De Mortel 2019) sinds 2 maart.

Jacobientje is vrouwtje-4 van het Evoluon, zij overwon 4AN, het Duitse vrouwtje.
3 eieren (18, 21 en 23 maart) komen uit op 26 en 27 april.
2 mannetjes (HRE en HRL) en 1 vrouwtje (HRK) vliegen uit.

vrijdag 3 december 2021

Broedseizoen 2021 in beweging: deel 1, Bouwkunde Delft - Nijlganzen!

 


Het was een samenloop van omstandigheden:
Zoontje BVL (2018) heeft nog maar net de vorige dag vader GH verjaagd (die is verhuisd naar de Nieuwe Kerk), of daar komen de ganzen aangevlogen: maar liefst 2 paar dit jaar!

 

Bouwkunde en de Nieuwe Kerk

Hij, BVL, is niet erg fanatiek in het bebroeden en ook niet in het verdedigen van vaders eieren en dat komt de ganzen heel goed uit.
Uiteindelijk besluiten de ganzen het toch maar ergens anders te gaan proberen.
De spijltjes deden hun werk, inmiddels is er nog een dwarsverbinding aangebracht, om het de indringers voortaan nog wat moeilijker te maken.

Foto van Bart Vastenhouw.


00.00  25 maart: daar komen de ganzen.
02.08  26 maart: daar gaan de eieren!
16.53  27 maart: een vechtpartij.
18.20  29 maart: verjaagd!
18.50  30 maart: in de dreighouding; daar gaan de ganzen.

dinsdag 23 november 2021

Etenstijd

Vrouwtje CNJ.

 


 Een buurmeisje in Vogelenzang

De kerk van Vogelenzang is sinds een week of drie, de vaste jachtrots van het jonge vrouwtje JBZ van Binn. Zaken (2021).

Foto van Hans van Lamoen


Ze is, zo lezen wij op de site van de fotograaf, niet de eerste: BSK, een mannetje van de watertoren Aalsmeer (2018) ontdekte de kerk al in 2019.

Met dank aan Yvonne van der Maat.

 


 donderdag 4 november 2021

Bokje

Inmiddels vijf en een half jaar oud.

 


 


dinsdag 26 oktober 2021

Broedseizoen 2021, van moeder en zoon en de nijlgans

Vorig jaar zagen we het hier voor het eerst: moeder en zoon, X8 x BOK. Toen, op initiatief van de moeder en dat werd geen succes.
Andersom komt vaker voor, zoon verjaagt vader en neemt zijn plaats in.

Zo gebeurde dit jaar bij Bouwkunde, Delft en daar waren ook weer de nijlganzen!

Wat zoontje BVL (2018) vorig jaar niet lukte, lukte nu wel.
BVL voelde er vervolgens weinig voor vaders eieren te verdedigen, loste het vrouwtje niet goed af met broeden. Daar maakte het nijlganzenpaar handig  gebruik van en daar gingen de eieren: 2 gingen naar binnen, de 2 andere kregen flinke klappen.

 


Moeder EI wist de ganzen te verjagen en bleef broeden op een ei.
Op 7 april hield ze het voor gezien, zoontje BVL had toen net de smaak te pakken en zette nog even door.

Het kan ook anders.
Even verderop in Alphen aan de Rijn is het dit jaar ook raak. Daar verjaagt zoontje BZK (net als BOK en BVL 3 jaar oud, 4e kj.), eind maart vader LO (Wormer 2014) en neemt de eieren gewoon netjes over. Er vliegen 2 mannetjes uit.

Dan hebben we ook nog een meerjarig succes voorbeeld: de Hemweg Amsterdam (inmiddels gesloten).

Zoontje LU (2014) veroorzaakte met moeder VJ (Maasvlakte 2011) van 2016 tot 2020, maar liefst 10 uitvliegers, 2 vrouwtjes en 8 mannetjes.

LU was een 'blijver', hij ging nooit weg. Ook BOK bleef overigens in de buurt: KPMG Ypenburg was zijn vaste standplaats in 2018. In januari 2020 werd hij nog samen gezien met CNJ op de Julianakerk.
BVL probeerde het ook al in 2020, hieronder op het rooster aan de balts met moeder EI.

 


Het fenomeen van de Vliegende B.V.: er lijkt een samenhang te zijn met een toenemende dichtheid.

De meest populaire broedplekken krijgen 't het hardst te verduren, zo begon Binn. Zaken wat later door de gevechten en van de Nehertoren, de andere kop van jut, raakt het mannetje Pietje Bell (PB), Pietje voor intimi, gewond. Na een week in het asiel is hij weer terug, maar de jongen zijn dan waarschijnlijk al dood.
Twee indringers zijn bekend, het zijn X8, ex-vrouwtje van de H. Jacobuskerk en jongeman HAP (Binn. Zaken 2020) die opereren vanuit de polder L'dam - Leiden.
Overigens werd in die tijd ook op de Nehertoren een paartje nijlganzen gezien.

Inmiddels is X8 vrouwtje nummer 5 van de Nehertoren.

Het eerste ei werd gelegd op 7, 9, 10 en 11 maart op achtereenvolgens Bouwkunde, Bethlehemkerk, Nehertoren en H. Jacobuskerk. Binn. Zaken begon pas op 18 maart vanwege indringers, de Rijswijkers niet eerder dan 26 maart wegens verstorende werkzaamheden aan het stadhuis.

Het broedsucces viel dit jaar dus wat tegen:
H. Jacobuskerk: 3 eieren; 3 mannetjes vliegen uit.
Binn. Zaken: 2 eieren; 2 vrouwtjes vliegen uit.
Watertoren: broeden in de goot 2x mislukt.
Bethlehemkerk: 3 eieren; 2 komen uit; 2 vrouwtjes vliegen uit.
Rijswijk klokkentoren: 3 eieren; 2 komen uit; 2 vrouwtjes vliegen uit.
Nehertoren: 3 eieren; op 23 april 2 jongen + 1 ei; 12 mei, de kast is leeg.
Bouwkunde Delft: 4 eieren; geen jongen.

Op de Nieuwe Kerk in Delft werd deze zomer een paar gezien, met het mannetje GH, verjaagt door zoontje van Bouwkunde.
Of dit paar ook heeft gebroed is niet bekend.

Literatuur:
Bos, Roely 2016: Amsterdamse Slechtvalken. De Gierzwaluw, december 2016.
Bos, Roely 2020: Afscheid van de Hem-Slechtvalken. De Gierzwaluw, september 2020.

Zie ook 'Broedparen in de regio'.


maandag 18 oktober 2021

En ziet, daar is JBO weer

Vrouwtje JBO stapte dit broedseizoen uit het ei op het Erasmus MC Rotterdam, samen met 3 broertjes. Op 14 mei werden ze geringd.
JBO verbleef na uitvliegen korte tijd in de opvang Vogelklas Karel Schot.

Op 25 juli ging ze op de kiek in Ockenburg.

Foto van Frank Kremer.


 

En gisteren werd ze door twee fotografen vastgelegd in de Nieuwe Driemanspolder, met een ondertussen behoorlijk (kenmerkende) gehavende staart.

Om 10.19 uur door Frans Jansen.


En om 12.21 uur door J. Vuijk.
Met dank aan Yvonne van der Maat.


zaterdag 9 oktober 2021

En het nieuwe vrouwtje Nehertoren is:.....X8!

Thea van Gogh bericht daarover op Facebook.

Het is haar eindelijk gelukt een nieuwe broedplek te veroveren, daarmee is ze vrouwtje nummer 5 van de Nehertoren tegenover nog steeds mannetje nummer 1, Pietje Bell, PB (Pietje voor intimi).

Waar haar voorganger, de Friezin is gebleven? Misschien wel opgeschoven naar Binn. Zaken, de andere hotspot.

X8 op 6 oktober 2017