donderdag 29 september 2016

De man met de omgekeerde ring

B?X blijkt BJX te zijn.
Werd op 13 mei 2015 als nestjong door Jos Blakenburg geringd op het ABN-AMRO gebouw in Amsterdam.(Informatie Peter van Geneijgen, Slechtvalkwerkgroep Nederland)
 

BJX op 29 maart in jeugdkleed

Werd op 27 augustus inmiddels in volwassen kleed door Guido Aijkens gezien op mast 7.
Viel daar het L'damse paar lastig en werd dan ook op gepaste wijze door Pietje Bell (PB) de laan uit gebonjourd.


afstand kerk - mast 7 is 4,5 km


woensdag 28 september 2016

Een dame in het wit

Weer een nieuwe voor de catalogus.
Een grote vogel, ongeringd.
Dit zou F. P. Calidus kunnen zijn, een ondersoort uit het hoge noorden.
De vogel was koud weg of daar zat X8 al weer, ook nog op dezelfde plek!


woensdag 21 september 2016

Prinsjesdag

Ze zijn er nooit op Prinsjesdag, véél te druk.
Gisteren voor het eerst.
Helikopters, hoefgetrappel, veel, veel mensen en last but not least, John de Sousa, all over the place.

Natuurlijk ook de gebruikelijke indringer.

                                                             
Vrouwtje X8 en UA

zondag 18 september 2016

En ziet, daar is UAin gesprek:
PI is een mannetje

Volgens X8, en die kan het weten.
Het gebeurde gisterenmiddag.
X8 zit rustig op haar vaste plek, zoals ook nu. Komt er plotseling een ander aangespiraald: X8 doet niks, kijkt alleen toe.
Dan gaat de vreemdeling over in de balts (!), vervolgens rondjes rond de kerk, kijken of er nog wat te eten ligt en dan in een routinevlucht naar de villa.
Telescoop er op: het is PI.
Waarmee Martin Mollet, degene die de vogel ringde, automatisch gelijk krijgt.
Onderscheid alleen op zicht is dus niet altijd betrouwbaar.

mannetje PI op Villa Jacobus
De vogel zat hier van 15.00 u tot 16.30 u.
Moest plotseling vertrekken wegens passerend voedsel. Mogelijk keerde de valk later terug naar de achterkant: er waren wat contactroepen te horen.

Het wachten is nu weer op UA.

dinsdag 13 september 2016

In leigrijs

Mannetje UA, eind van de middag


Betlehemkerk gisteren: slechtvalk - duif - slechtvalk


Zal wel iets met de warmte te maken hebben.

Snapshot van Johan Quist

De duif kwam goed weg, vertelde Johan.

Als de valken van huis zijn

Gisterenmiddag om een uur of vijf is er plotseling een grote groep (± 60) oeverzwaluwen, maakt even een tussenstop.
Mogelijk gaat het ze om afgezet zout op het metaal van de haan en het kruis.

Filmbeeldje


Filmpje volgt.

maandag 12 september 2016

Plaatjes van gisteren

X8 voor en na het eten
Mannetje UA op zijn nieuwe plek


zondag 11 september 2016

Bethlehem doet het vandaag rustig aan


Snapshot van Johan Quist.

zaterdag 10 september 2016

Aan de achterkant

Man UA

Ze zitten nou eenmaal graag uit de wind, je hoort ze nu dus meer dan dat je ze ziet.
Tot het eind van de middag als de slaaptrek op gang komt, dan nemen ze hun posities in: zij op het kruis, hij op de haak.