vrijdag 24 april 2015

Om te schilderen: een ongekende kastkraker!

Na een uur of twee in de kast gezeten te hebben, stapte het verschijnsel naar buiten voor de balkonscène: een ongeringde jonge dame.

Deze vogel werd al eerder gezien, namelijk op 13 april door Guido Aijkens
Leidschendam, mast 8. 


maandag 20 april 2015

maandag 13 april 2015

Broedpoging alweer voorbij?

Of  'gewoon' een verstoring door de Gemeente.


Man UA vandaag:Vrouw X8 in paniek:


dinsdag 7 april 2015

Op het bolletje

Op naar de volgende broedpoging.vrijdag 3 april 2015

En ziet, daar is X8!

compositie

woensdag 1 april 2015

De Bethlehemkerk, een nieuwe broedlocatie

de Bethlehemkerk aan de Laan van Meerdervoort (3D-model)

De Bethlehemkerk in Den Haag, wel bekend als oude torenvalkstek, is sinds 24 maart broedplaats van de slechtvalk. Dit paar moest van ziekenhuis Leyenburg vertrekken vanwege de sloop van de Zusterflat. Wel werd door de gemeente ter compensatie (Flora- en Faunawet) voor een alternatief gezorgd, een broedkast op het hoofdgebouw van ziekenhuis, maar dat mocht niet baten, het paar koos voor de kerk.

In nauwe samenwerking met de kerk, wist de organisatie 'Hunters of the sky' vervolgens in rap tempo een kast te realiseren, die vrijwel onmiddellijk in gebruik werd genomen.  

De Bethlehemkerk werd gebouwd in 1929-31, door de architecten J.C. Meischke en P. Schmidt, volgens 'De Nieuwe Haagse School', een variatie op de 'Amsterdamse School' (veel kubussen en symmetrie).
De kerktoren is 55 meter hoog; de kast is geplaatst in een nis aan de noordwestzijde op plusminus 39 meter hoogte. Ze zitten daardoor zeven meter hoger dan hun vorige broedplek op de Zusterflat.


de noordwestzijde met de kast


Met de verhuizing naar de kerk is dit paar wel dichter bij dat andere paar gekomen, 'oud justitie' en dat kan consequenties hebben.
De kaart hierboven toont clusters van de meest populaire zitplaatsen (inclusief broedplekken) van de drie paren.
De meest noordelijke stip van het 'Bethlehempaar' is de kerk. De kortste afstand tot het justitiepaar is nu 2,7 kilometer. De kortste afstand Rijswijk-Justitie bedraagt 2,8 kilometer. Mogelijk is 2,7-2,8 km de kritische afstand. De verhuizing van het paar naar de Bethlehemkerk zou een verdere toename van de slechtvalk in Den Haag wel eens kunnen blokkeren.


Het vierde ei

Vannacht om 1.24 u werd gedurende de storm het vierde ei gelegd, zo meldt de site.

Changé!