zaterdag 14 september 2019

Broedseizoen 2019

Een anders dan anders begin, als gevolg van de hoge temperaturen in februari, begin maart.

Villa Jacobus gewoon weer een dag eerder dan vorig jaar op 4-5 maart.
Bouwkunde 9 maart, zelfde als vorig jaar.
Bethlehemkerk begint op 8 maart, 6 dagen eerder dan vorig jaar.
Klokkentoren 10 maart , tegen 19-20 maart vorig jaar.
Nehertoren, teruggerekend 15-17 maart, relatief laat, komt vast door verhuizing naar de kast.

Het Bethlehempaar legde 3 eieren i.p.v. de gebruikelijke 4, verder kwamen er 2 eieren niet uit en 1 ging kapot.

De drukte (en dus stress) door indringers nam weer toe. Anders dan eerder werd aangenomen, gaan Nederlandse jonge valken helemaal niet zo ver, ze komen niet verder dan Duitsland en België.
De druk op bestaande broedplekken wordt dan ook jaarlijks groter en groter.

De jongen hier (Villa Jacobus) kregen voornamelijk duif te eten, minder variatie dan vorige jaren.
Mogelijk heeft dat te maken met de sloop van het CBS-gebouw vorig jaar, waardoor een immense duivenkolonie moest verhuizen.

Er vlogen 8 mannetjes en 8 vrouwtjes uit.
2 verongelukten, een Bethlehemvrouwtje en Sjakie-2 van Villa Jacobus.
Op 22 augustus werd een Bouwkunde-vrouwtje gezien in de Kop van Noord-Holland, op ruim 100 kilometer van de broedplek (tip van Yvonne van der Maat).

Nehertoren
Op 9 februari werd de kast verplaatst, dat was een goede reden voor het paar om er nu wel gebruik van te maken: eindelijk een geslaagd broedgeval van Babs en Pietje Bell (Pietje voor intimi).
Bouwkunde
De binnen-cam leverde prachtige beelden. Dat vierde ei met afwijkende kleur, maakte een eigen verhaal: 34 dagen en 6 uur deed het mannetje er over.
Hij zat ook slim genoeg meest vooraan met voeren en het zou mij niets verbazen als hij ook als eerste uitvloog.Wassenaar
De melding op Waarn.nl van een broedgeval op een kerk aldaar, bleek loos alarm, zo stelde Ruud Wielinga vast.

Watertoren
Het paar broedde dit jaar in de goot onder de nestkast. Zeker 1 mislukte poging.
Daarop werd opnieuw balts gezien: 1 of 2 broedpogingen dus.Dunea besloot de kast ook geschikt te maken voor de torenvalk....., leuk toch?
Torenvalken lokken naar een slechtvalklocatie, want dat is de watertoren sinds vorig jaar, is vragen om problemen.
Van natuurbeheer heeft men kennelijk weinig kaas gegeten.

De natuur als speeltje: 'Duneeja's Poppenkast'.


Het scheelde niet veel of het werd 'Duneeja's Snackbar'.
Het torenvalkpaar, aangetrokken door de nestkast, besloot op het laatste moment haar eieren toch maar ergens anders te leggen.
Jammer voor de slechtvalken, die zagen een lekkernij aan zich voorbijgaan. Ze vlogen regelmatig langs in afwachting daarvan.
Ook jammer voor de webcam-kijkers, grote teleurstelling, helemáál niet leuk.

Water en zand verplaatsen, dat kan je gerust aan Dunea overlaten, hoger boven het maaiveld moet je het niet zoeken.


Verspreiding broedparen in 2019.Broedsucces (=aantal uitgevlogen jongen) t/m 2019.Broedhoogten in 2019