zondag 29 mei 2016

Bethlehemkerk: Uitvliegers!

Een verslag van zaterdag door Ruud Wielinga


A= broedkast, B=latei, C=dakrand, D=dakgoot

Josef brengt zijn kleintjes hele duiven en die worden zo op de latei geworpen.

Maria patrouilleert rond de toren om meeuwen weg te jagen.

Nummer 1 vloog naar de dakrand van de kerk. Zij heeft daar even uitgeblazen en is toen over de dakrand gaan lopen. Werd stevig belaagd door Zilvermeeuwen, die ongenadig op de huid werden gezeten door Maria. De veren van de meeuwen vlogen in het rond.
Het kleintje vloog opeens op, maakte een mooie vlucht over de huizen en landde weer op de dakrand. Daar gleed ze vanaf en kwam in de goot terecht. Later vloog ze weer naar de latei.

Maria liet nog even zien hoe je een perfecte landing op de dakrand maakt.Nummer 2 aan de voorkant van de kerk.Nummer 2 probeerde geregeld tegen het dak op te lopen. Dat gaat een halve meter goed maar dan krijgt de zwaartekracht toch vat op haar.Toch maar steeds weer proberen tot je er zo moe van wordt dat je op het dak gaat liggen.
En dat alles onder het waakzaam oog van Maria.
zaterdag 28 mei 2016

Bethlehem vliegt uit

nummer een: 14.08 u.


en de nakijkers:


Later gaat ook nummer twee, nummer een weet terug te keren.

donderdag 26 mei 2016

Betlehemkerk vanavond

twee voor en twee achter


Een nagelstudie


X8 vanmorgen met eigen veertje.
Afstand is ongeveer 100 meter.

woensdag 25 mei 2016

Een opvlieger

X8 vanmiddag

maandag 23 mei 2016

X8 vandaag

Vanmorgen

Na het eten:

Een aardig toeval.Schreeuwen naar de meeuwen.
Eind van de middag.Kijken naar de meeuwtjes.


zondag 22 mei 2016

Andermans veertje


Mannetje UA heeft een Vlaamse gaai te pakken genomen. Veertje voor op het hoedje.X8 begroet het aanvliegend mannetje.Zaterdagmiddag: hoog bezoek van een jong mannetje:Mannetje UA in het zonnetje:


donderdag 19 mei 2016

Bethlehemkerk, drie dagen later


En er loopt er nog een op de latei.

maandag 16 mei 2016

Uittrede op Pinksteren

Bethlehemkerk vanmiddag: alle vier eruit. Even eten en weer terug.
Johan Quist zag er vanmorgen al drie wandelen.


En hier natuurlijk X8
zondag 15 mei 2016

Slechtvalken op het Vredespaleis, een kortstondig genoegen

Vrouwtje X8 en mannetje UA broedden dit jaar op het Vredespaleis. De eerste poging werd verstoord, daarop volgde een tweede kortere poging.


Als gevolg van de verbouwing van het oude ministerie van Justitie, waar het paar vier jaar achtereen heeft gebroed, is het op zoek naar een andere nestplaats. In de directe omgeving, het Spui/-Wijnhavenkwartier, kunnen ze niets vinden en dan blijkt in de loop van februari het Vredespaleis in zicht te komen. Een interessante ontwikkeling: het Vredespaleis is een heel mooie (en belangrijker) veilige broedplek.


Op 8 maart begint het paar met de eerste broedpoging.
                                                    
Tijdens een telefoongesprek met Arno Izaaks, degene die de ontwikkelingen ter plaatse volgt, vertelt deze al reeds een afspraak te hebben gemaakt met de tuinman van het Vredespaleis voor een nestcontrole eind maart.
Nu, dat vind ik niet zo'n goed idee en in een uitgebreide email van 11 maart leg ik dat uit. In het kort: het is een heel schuw paar, niet te vergelijken met bijvoorbeeld het Leyenburgse paar. Nestcontrole betekent in dit geval verjaging.

In het daarop volgend telefoongesprek vertelt Arno al met collega Jan Koetze te hebben afgesproken de nestcontrole uit te stellen tot na het eventueel ringen van de jongen (?). De afspraak met de tuinman is afgezegd.
Nu, dat komt toch niet erg overeen met de werkelijkheid.
Op 5 april is er een torenbeklimming door Jan Koetze samen met de tuinman. (hij doet hiervan verslag op Facebook om 11.39 uur) en weg zijn de valken, die zitten hier te alarmeren. Daar zit
niets verrassends aan.

De eerste broedpoging is ten einde.

                                          Vredespaleis - 940 meter- kerk - 960 meter - Spui-/Wijnhavenkwartier


Op waarneming.nl zie je op die datum van verstoring 5 april, de waarnemingenreeks ´Duinoord´ stoppen. De valken vliegen nu namelijk niet langer heen en weer van kerk naar Vredespaleis, maar van kerk naar hun eerste keus broedomgeving, Spui-/Wijnhavenkwartier. Zelfs als slaapplaats heeft het Vredespaleis afgedaan.
Het lukt ze in de daarop volgende negen dagen niet een andere geschikte nestplaats te vinden, er zal ook niet zo veel veranderd zijn in die korte tijd, en zo zie ik ze op 15 april weer richting Vredespaleis gaan. De volgende dag begint een nieuwe reeks op Waarneming.nl: de tweede broedpoging. Deze eindigt waarschijnlijk geleidelijk kort na 29 april. Dan zit het vrouwtje hier doodmoe te zijn, mede door het slechte weer.


Het mannetje op 19 april. Hij heeft net een indringer verjaagd.

Gedurende het broeden was het in het gebied Spui-/Wijnhavenkwartier tot de kerk een drukte van belang: mannetje UA en ook af en toe X8 hadden er de handen vol aan om indringers te verjagen. Het leek er op een gegeven moment werkelijk op alsof er zich een nieuw paar had gevestigd.
Het is voor Slechtvalken een zeer aantrekkelijk gebied: een variatie van hoge, middelhoge gebouwen, meerdere stadsduifconcentraties, een slaapplaats van heel veel parkieten en een ruime keuze aan (noodzakelijke) was- en drinkgelegenheden.Voor nieuwelingen staan er dan ook nog minstens twee nestkasten klaar, waar dít paar overigens nog geen belangstelling voor heeft getoond.
Gedurende de tien dagen tussen de twee broedpogingen, speelt het Vredespaleis geen enkele rol. Dat zou te maken kunnen hebben met de verstoring, zeker is dat niet. Het Vredespaleis en omgeving heeft nu eenmaal niet zoveel te bieden. Ook nu zie ik ze die kant niet opgaan. Het is een tweede keus, een 'secundaire broedplek'.


de broedhoogte is ± 50 meter


Het paar koos voor beide broedpogingen als broedplek een harde ondergrond met open zicht op ± 50 meter hoogte.


De vraag is nu, gaan ze volgend jaar weer naar het Vredespaleis en worden ze dan weer verjaagd?
De gedragscode van SOVON laat er geen twijfel over bestaan: 'als verstoring dreigt, is nesten zoeken of nestbezoek uit den boze. Het belang van de vogel staat voorop'.
De ontheffing biedt in dit geval dan ook geen wettelijke bescherming.
Natuurlijk kan de tuinman ook gewoon de knip op de deur  houden.


Slapen op het bolletje en slapen op de klok. X8 op 28 en 29 april 

X8: uitzonderlijk gedrag


Tussendoor ook even wakker natuurlijk

Het volgend jaar verhuist het paar naar de H. Jacobuskerk, een initiatief van X8.


donderdag 12 mei 2016

zondag 8 mei 2016

Bethlehemkerk: gezellig in de skybox

Beneden is het 27 °C, boven waait een verfrissend windje.maandag 2 mei 2016

Betlehemkerk vanavond

slapen voor vijf