zondag 8 december 2013

Filmpje afl. 17, 'Van snoepduik tot twijfelaar'


Spieren spannen zich
de staart draait omhoog en
overtollige ballast wordt afgeworpen
nog eenmaal wordt de linkerpoot geheven:


LIFT-OFF!
Opvliegers dus, daar gaat het hier over. Een onderwerp dat tot nu toe in de wetenschap vrijwel volkomen onbelicht bleef, maar dat gaat nu veranderen!

Om tijd te besparen begint het filmpje al gelijk met de eerste groep: de 'afvliegers'. Het vrouwtje, links doet hier de 'afglijvariatie', het mannetje bedrijft de 'afwaaier'. Dit ter vergelijking beide op hetzelfde bolletje.


afb. 1, de snoepduik

Na de aankondiging belanden wij dan bij de 'snoepduikers', alweer de tweede groep.
De 'snoepduiker', dat wil zeggen: verticaal of diagonaal benedenwaarts, pijlsnel en doelmatig.
Het kerkgebouw beschikt, anders dan de moderne rotsen in het 'Wijnhavenkwartier', over een uitgebreid systeem van hooggelegen waterlopen (dakgoten), alwaar de prooivogels zich veilig wanen. Een vergissing, het gevaar komt hier namelijk van boven. De vogels vormen met name in de vochtige spelonken aan weerszijden van het gebouw een makkelijke prooi. (zie afb. 2)

afb. 2, de kerk vanuit het noordwesten

Na een licht komisch intermezzo komen we dan bij de derde groep van opvliegers, die van de horizontaal en opwaarts gerichte achtervolgingsvlucht.
De meest bekende vorm, de 'dramatische', heeft al heel wat tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken en wat al niet veroorzaakt. Daarnaast zien wij de 'spannende vorm', waaronder de 'linkse directe' en de 'nat-knikkende' om maar eens wat te noemen.
Een aparte plaats wordt ingenomen door de 'twijfelaar'. Nu bieden de bolletjes nauwelijks ruimte voor enige twijfel, vanwege die vermaledijde 'stang van ongemak', de bliksemafleider, dus doen ze het op het kruis. Vandaar: 'de twijfelaars van het kruis'.

Overigens moge uit de illustraties blijken dat ik niet, zoals veel mensen denken, heel erg hoog woon, maar juist heel erg laag. Om aan te sluiten bij de actualiteit, om precies te zijn, op 2.62 meter boven N.A.P., de camera's nog een meter droger. Hoe dat allemaal werkt en nog veel meer: de volgende keer.

afb. 3, de kerk en aanliggende gebouwen