dinsdag 18 maart 2014

Er werd gebroed en verstoord

Zo blijkt uit een filmpje wat ik afgelopen vrijdag maakte.
Het vrouwtje is net in bad geweest, waardoor de broedvlek goed zichtbaar is.

14 maart, vrouwtje X8 met broedvlekDe vraag is nog wel even waar ze zaten. Herman van der Meer zag ze niet, wat kan betekenen dat ze nu aan de westkant zitten van 'justitie'.

Het mannetje zit hier (misschien wel elke avond), zo van zeven uur tot een uur of elf zijn vrije tijd door te brengen, nauwelijks zichtbaar voor het blote oog, wel voor de camera!

het mannetje aan het begin van de avondwoensdag 5 maart 2014

En de keuze is gevallen op......

Ja, dat is dus nog even de vraag, wordt het weer 'Justitie' of een andere rots.

De afgelopen twee jaar zag het programma er als volgt uit:
Rond half maart beginnen ze met broeden, dat duurt dan tot ongeveer de laatste week van mei, dan houden ze het voor gezien. In die periode doen ze maximaal twee broedpogingen, die mis gaan omdat ze in het Justitionele beton geen kuiltje kunnen maken. Het ei ligt niet verdiept en is daardoor ook niet afsluitbaar voor de koude buitenlucht, dus komt niet uit. Het vrouwtje blijft al die tijd zo dicht mogelijk in de buurt van het nest, terwijl het mannetje voor het voedsel zorgt.

het mannetje vertrekt met een jong kauwtje voor het vrouwtje


Als ze dan weer klaar zijn met broeden is het tijd voor het traditionele meeuwtjeseten. De hoge predatiegraad (sinds 2010) heeft er voor gezorgd dat de zilvermeeuwenkolonie hier inmiddels is gehalveerd.


Filmpje: afl. 18, 'Een meeuwtje vers uit het ei (is niet te versmaden)'Het is 27 mei 2013, 's avonds.
Om de beurt vliegen ze naar beneden om een meeuwtje te halen. Als het filmpje begint, heeft het vrouwtje net gegeten, het mannetje zat  toe te kijken.  En dan: o jee  al weer honger, want ja zo'n meeuwtje, wat stelt het eigenlijk voor. Met het eerste roepen (in mineur) laat ze het mannetje weten: 'ik heb honger'. Nu zou dat tijdens het broeden het effect hebben gehad dat het mannetje, zo snel zijn vleugeltjes hem kunnen dragen, subiet op jacht zou gaan. Echter deze gerieflijke regeling geldt niet meer, doe het zelf maar! Dus het vrouwtje kan blijven bedelen tot ze purper ziet.

vrouwtje X8 in de bedelhouding

Opvallend genoeg, is er geen meeuw te horen.
En de merel, die zingt gewoon door, hoog in de Goudenregen, van Beethoven en zo, in majeur.