maandag 16 september 2013

Het Leyenburg-avontuur, ofwel het eerste geslaagde broedgeval

Het begin

Er zit een paartje parende Slechtvalken op de Zusterflat van het Hagaziekenhuis, Leyenburg.

Dat is de inhoud van de melding van 28 maart op waarneming.nl, met foto. Een paar vogelaars beginnen diezelfde dag een onderzoek en maken contact met het ziekenhuis. Op de galerij, tiende etage wordt iets aangetroffen wat een nest zou kunnen zijn, bij nader inzien blijkt dat toch niet het geval. Het is al laat in het seizoen (statistisch gezien) en men besluit daarom geen verdere acties te ondernemen. Op 3 april wordt "het embargo" opgeheven en de gegevens worden gepubliceerd.


Het broedgeval

Uit de informatie op de site van Wim van Yperen blijkt dat het om een woonflat te gaan, de Zusterflat, die grotendeels verlaten is. De onderste drie etages zijn nog in gebruik, daarboven wonen nu stadsduiven en veel ook. De valken hebben dus genoeg te eten, nu het broeden nog. Het is inderdaad al laat in het seizoen, maar er wordt nog gepaard.

Ik stuur een E-mail naar Wim, met het advies om alsnog broedgelegenheid aan te brengen: 'zolang ze paren is er hoop'. We besluiten een bak te plaatsen, met gaten in de bodem voor de afvoer van inwaaiende regen, een handdoek en een laag zand er over, dan grind voor het kuiltje, om de eieren warm te kunnen houden. Ter plaatse, op de tiende etage zetten we er nog een stoel overheen, als bescherming tegen de zon.
We, dat zijn: Wim van Yperen, Arno Izaaks, Jethro Bierens en ondergetekende.

Twee dagen later, op zondag 14 april belt Wim: het vrouwtje vertoonde bijzonder gedrag. Uit zijn beschrijving maak ik op dat zij haar eerste ei heeft gelegd. Dit wordt de volgende dag bevestigd, Jethro maakt er een foto van en merkt op dat ze geen gebruik hebben gemaakt van zijn voorgevormde  kuiltje. Maar ja, zo gaat dat ook niet in 'valkenkringen'.
Er volgen nog twee eieren en vanaf 19 mei komen ze uit.
Op 12 juni worden de jongen geringd, een bijzondere gebeurtenis. Het blijken drie gezonde vrouwtjes: 'De Drie Gezusters van de Zusterflat'.
Op 28 juni verschijnen ze voor het eerst op de balkonrand en weer later beginnen de oefeningen. Het evenement trekt nogal wat publiek en ook RTV West is aanwezig. (zie de documentaire)

De jongen zijn nu inmiddels uitgevlogen, ze werden na eind juli weinig meer gezien, zo meldde Rinse van der Vliet op 4 september op waarnemingen.nl. De ouders blijven wel in de buurt.

Het eerste geslaagde broedgeval in Den Haag dus, op het nippertje gelukt, waar heel wat mensen van hebben kunnen genieten.

De Drie Gezusters
                                                              

Gedurende de hele broedperiode vonden er verstoringen van de broedplek plaats, dit alles ondanks de vele inspanningen van de contactpersoon van het ziekenhuis, Jethro Bierens, om de plek te beschermen. Dat het allemaal toch goed is gegaan, kan toeval zijn. Ook is het mogelijk dat de vogels veel minder storingsgevoelig zijn dan wij geneigd zijn te denken. Na het ringen vonden er nog twee verstoringen plaats, een keer op 14 juni, vijf minuten en op 15 juni maar liefst een half uur. Alleen Joost kan weten wat hier is gebeurd (voorlopig).


Het is de bedoeling dat er een definitieve broedkast wordt geplaatst op het hoofdgebouw, een veiliger plek. Het is zeer te hopen dat de vogels daar ook voor kiezen. In 2015 wordt de Zusterflat afgebroken.

Aan dit project werkten verder nog mee: John van der Graaf en de al genoemde Rinse van der Vliet. Verder waren er wat ziekenhuismedewerkers die een oogje in het zeil hielden. Dank daarvoor.