woensdag 11 december 2019

Maria-2, alias Laura van Lokeren

Met vereende krachten wisten koster Johan en Ruud Wielinga onlangs de code bijna geheel af te lezen van de aluminium ring van Maria-2, Bethlehemkerk: H18230?.
Alleen dat laatste cijfer ontbreekt nog.
Dan doet Martin Mollet een bijzondere ontdekking: de code van Maria-2 komt overeen met de ringcode van Laura, vrouwtje-1 Leidschendam: H182304.
Kans van 1:10 dat het dezelfde vogel is.

De koptekening komt overeen en bovendien ontbreekt bij beide vogels de gebruikelijke kleurring links, een toeval.

Is het dezelfde, dan is de volgorde der gebeurtenissen als volgt:

In 2013 en 2014 broedt het Bethlehempaar, Maria-1 (geb. 27 april 2011 Frimmersdorf) en Jozef (geb. 27 april 2011 Zendtoren Haarlem) op het Zusterhuis van het Leyenburgziekenhuis.

In 2015 wordt het Zusterhuis gesloopt en het paar verhuist naar de Bethlehemkerk, houdt wel het ziekenhuis als jachtplek.
In hetzelfde jaar vestigt zich een nieuw paar op de Nehertoren Leidschendam: Pietje Bell (PB) uit Rijswijk (geb. 24 april 2013) met Laura van de Laurentiuskerk in Lokeren (geb. 17 april 2014).

Winter 2016/17
1,5-jarig vrouwtje BBS van de EON-centrale Leiden (geb. 24 april 2015) verjaagt en vervangt Laura.
Laura gaat op zoek naar een nieuwe broedplek en komt in conflict met Maria-1 op 16 of 17 januari.
Laura wint en wordt zo Maria-2. Maria-1 wordt op 20 januari dood gevonden op het ziekenhuis.

Een schematische weergave (wintergasten in blauw)


vrijdag 22 november 2019

Haantje de bovenste

Plaatjes van afgelopen zondag.

mannetje op de haan


vrouwtje X8


vrouwtje X8


zij vliegt zo op

zondag 3 november 2019

Herfstplaatjes

vrouwtje X8

Mannetje USVilla Jacobus: hij op het bolletje

X8

X8

X8 beneden

Sjakie-1 werd voor het laatst gezien op 21 september op de Muzentoren.

Sjakie-1

Sjakie-1 met 1e-jaars duif (gele ring)

X8

US

US

US

US

X8


Alarm: indringer!
X8.


mannetje links


X8


X8


US

zondag 13 oktober 2019

Broedseizoen in beweging 2019, deel 1. 'Van paringen en zo'Eerste van drie filmpjes over het broedseizoen.

1.04
Een 6-paringen collage.
De vraag was: is er een verschil tussen paringen in januari en die van begin maart?
Verder, is er een verschil tussen 'vaste prik' paringen en 'gelegenheids' paringen?
Ik filmde 32 paringen en het antwoord is: er is geen duidelijk verschil.
Weten we ook weer.

Vaste prikparing: 2 paringen 's morgens en 2 paringen 's avonds in de schemering.
In de collage zijn dat de middelste 2, op 26 en 15 februari.
Gelegenheidsparingen: vanwege bijvoorbeeld een volle krop, of net samen een indringer verjaagd.
Alle 'op het kruis-paringen' zijn gelegenheidsparingen.


1.51
'een paring verstoord' (18 februari)
Een gelegenheidsparing.
Dacht het mannetje de jonge indringer verjaagd te hebben, komt ie weer terug.

2.34
'een misverstand' (5 maart)
Er vliegt een buizerd langs. Het mannetje ziet 'm, ik ook, maar vrouwtje X8 niet.
Dan volgt er ook nog een misparing: 2 misverstanden dus.

4.05
'kijk, daar ligt het' (14 januari)
Weer een andere en wel bijzondere manier van voedsel aanbieden door het mannetje.

6.29
'een hardnekkige tegenstander' (27 februari)
Komt een indringer te dichtbij, dan gaat (bij dit paar) meestal het mannetje er als eerste op af.
Het maakt niet uit of de indringer man of vrouw is.
Het vrouwtje vliegt naar het rooster en verzorgt de tam-tam.
Redt het mannetje het niet, dan springt het vrouwtje bij of neemt over.
Dat laatste gebeurt hier, op wel sensationele wijze.

woensdag 2 oktober 2019

Do is de Jungfrouw wieder!

Zij van 7 juli, inmiddels in een spiksplinternieuw volwassen kleed.Het is maar voor even, want daar komen de heer en dame des huizes al aangezet.
Hij, mannetje US,  er op af en zij, X8, vliegt naar het rooster en verricht daar de verbale ondersteuning.

Krijg je dit:X8

Klus geklaard. Daar is US.

En even dat moment van verstandhouding.
zaterdag 14 september 2019

Broedseizoen 2019

Een anders dan anders begin, als gevolg van de hoge temperaturen in februari, begin maart.

Villa Jacobus gewoon weer een dag eerder dan vorig jaar op 4-5 maart.
Bouwkunde 9 maart, zelfde als vorig jaar.
Bethlehemkerk begint op 8 maart, 6 dagen eerder dan vorig jaar.
Klokkentoren 10 maart , tegen 19-20 maart vorig jaar.
Nehertoren, teruggerekend 15-17 maart, relatief laat, komt vast door verhuizing naar de kast.

Het Bethlehempaar legde 3 eieren i.p.v. de gebruikelijke 4, verder kwamen er 2 eieren niet uit en 1 ging kapot.

De drukte (en dus stress) door indringers nam weer toe. Anders dan eerder werd aangenomen, gaan Nederlandse jonge valken helemaal niet zo ver, ze komen niet verder dan Duitsland en België.
De druk op bestaande broedplekken wordt dan ook jaarlijks groter en groter.

De jongen hier (Villa Jacobus) kregen voornamelijk duif te eten, minder variatie dan vorige jaren.
Mogelijk heeft dat te maken met de sloop van het CBS-gebouw vorig jaar, waardoor een immense duivenkolonie moest verhuizen.

Er vlogen 8 mannetjes en 8 vrouwtjes uit.
2 verongelukten, een Bethlehemvrouwtje en Sjakie-2 van Villa Jacobus.
Op 22 augustus werd een Bouwkunde-vrouwtje gezien in de Kop van Noord-Holland, op ruim 100 kilometer van de broedplek (tip van Yvonne van der Maat).

Nehertoren
Op 9 februari werd de kast verplaatst, dat was een goede reden voor het paar om er nu wel gebruik van te maken: eindelijk een geslaagd broedgeval van Babs en Pietje Bell (Pietje voor intimi).
Bouwkunde
De binnen-cam leverde prachtige beelden. Dat vierde ei met afwijkende kleur, maakte een eigen verhaal: 34 dagen en 6 uur deed het mannetje er over.
Hij zat ook slim genoeg meest vooraan met voeren en het zou mij niets verbazen als hij ook als eerste uitvloog.Wassenaar
De melding op Waarn.nl van een broedgeval op een kerk aldaar, bleek loos alarm, zo stelde Ruud Wielinga vast.

Watertoren
Het paar broedde dit jaar in de goot onder de nestkast. Zeker 1 mislukte poging.
Daarop werd opnieuw balts gezien: 1 of 2 broedpogingen dus.Dunea besloot de kast ook geschikt te maken voor de torenvalk....., leuk toch?
Torenvalken lokken naar een slechtvalklocatie, want dat is de watertoren sinds vorig jaar, is vragen om problemen.
Van natuurbeheer heeft men kennelijk weinig kaas gegeten.

De natuur als speeltje: 'Duneeja's Poppenkast'.


Het scheelde niet veel of het werd 'Duneeja's Snackbar'.
Het torenvalkpaar, aangetrokken door de nestkast, besloot op het laatste moment haar eieren toch maar ergens anders te leggen.
Jammer voor de slechtvalken, die zagen een lekkernij aan zich voorbijgaan. Ze vlogen regelmatig langs in afwachting daarvan.
Ook jammer voor de webcam-kijkers, grote teleurstelling, helemáál niet leuk.

Water en zand verplaatsen, dat kan je gerust aan Dunea overlaten, hoger boven het maaiveld moet je het niet zoeken.


Verspreiding broedparen in 2019.Broedsucces (=aantal uitgevlogen jongen) t/m 2019.Broedhoogten in 2019

woensdag 28 augustus 2019

Een zeer uitgebreide maaltijd

Ooit een slechtvalk een uur achtereen zien eten?
Ik in ieder geval (tot voor kort) niet. Het is ook niet logisch, de krop zou dat niet aankunnen.
Toch deed mannetje US dat zondagmorgen.

Zaterdagmiddag: vrouwtje X8 komt met een duif aanzetten, gaat gelijk naar de voorraad.
Slechtvalken jagen niet alleen als ze honger hebben.

Zondagmorgen: X8 is aan het plukken en eten, duif van gisteren.
Dan roept ze het mannetje...

Komt-ie...
Zij weg...


Mannetje US,


begint om 8.05 uur..


en is klaar om 9.05 uur.


Aan de filmbeelden is te zien, dat dat niet volgens de gebruikelijke hap-slik methode gaat van grote brokken, maar hij doet het rustig aan met kleine hapjes.
Het lijkt wel of ie zit te kauwen, maar dat kan niet.
Slechtvalken hebben een snelle spijsvertering en wat deze valk doet is in ongeveer datzelfde tempo eten: dat levert dan ook geen overvolle krop op, hou je langer vol.

Mannetjes zijn na het eten vaak heel druk..

 En daar gaat de duif al..