woensdag 11 december 2019

Maria-2, alias Laura van Lokeren

Met vereende krachten wisten koster Johan en Ruud Wielinga onlangs de code bijna geheel af te lezen van de aluminium ring van Maria-2, Bethlehemkerk: H18230?.
Alleen dat laatste cijfer ontbreekt nog.
Dan doet Martin Mollet een bijzondere ontdekking: de code van Maria-2 komt overeen met de ringcode van Laura, vrouwtje-1 Leidschendam: H182304.
Kans van 1:10 dat het dezelfde vogel is.

De koptekening komt overeen en bovendien ontbreekt bij beide vogels de gebruikelijke kleurring links, een toeval.

Is het dezelfde, dan is de volgorde der gebeurtenissen als volgt:

In 2013 en 2014 broedt het Bethlehempaar, Maria-1 (geb. 27 april 2011 Frimmersdorf) en Jozef (geb. 27 april 2011 Zendtoren Haarlem) op het Zusterhuis van het Leyenburgziekenhuis.

In 2015 wordt het Zusterhuis gesloopt en het paar verhuist naar de Bethlehemkerk, houdt wel het ziekenhuis als jachtplek.
In hetzelfde jaar vestigt zich een nieuw paar op de Nehertoren Leidschendam: Pietje Bell (PB) uit Rijswijk (geb. 24 april 2013) met Laura van de Laurentiuskerk in Lokeren (geb. 17 april 2014).

Winter 2016/17
1,5-jarig vrouwtje BBS van de EON-centrale Leiden (geb. 24 april 2015) verjaagt en vervangt Laura.
Laura gaat op zoek naar een nieuwe broedplek en komt in conflict met Maria-1 op 16 of 17 januari.
Laura wint en wordt zo Maria-2. Maria-1 wordt op 20 januari dood gevonden op het ziekenhuis.

Een schematische weergave (wintergasten in blauw)