dinsdag 23 januari 2018

X8 en US

Vrouwtje X8 wordt dit jaar 10.

Mannetje US wordt dit jaar 6.


woensdag 10 januari 2018

We zijn alvast begonnen…


Met een eerste paring afgelopen zaterdag is het broedseizoen hier van start gegaan.
Ook het Bethlehempaar toont een verhoogde activiteit.

 
In gesprek.


Screenshot van Johan Quist.

De klokkentoren in Rijswijk staat nog steeds in de steigers en al houdt de gemeente zich strikt aan de Flora- en Faunawet, dan is er toch een grote kans dat het paar de koffers pakt.

Dat heeft de TU-Delft dan toch een stuk beter geregeld, met het al vast plaatsen van een alternatief.
Het EWI-gebouw staat op de nominatie verbouwd of gesloopt te worden en om die reden is er in november een vervolgkast geplaatst in de toren van het 750 meter verderop gelegen gebouw ‘Bouwkunde’ en ook al ontdekt door de valken.
De EWI-kast wordt pas weggehaald, als de valken de nieuwe kast in gebruik hebben genomen, er broeden.

Vrouwtje EI vanmiddag in de nieuwe kast

Zie de webcam

Gaat het paar op Scheveningen dit jaar broeden of stellen ze het nog even uit?
De Gouden Bal is niet erg geschikt als broedplek, blijft de Watertoren dus over.
We zullen zien.

GB en WT