zondag 11 augustus 2013

Filmpje afl. 16, "Prettige momenten", mannetje-1
Het gaat hier over ritme en gewoontes. De vogel is aan het ruien, wat aanmerkelijk laat is en wel voorkomt bij oudere vogels. Hij moet minstens zeven of acht jaar zijn geweest, dus al over de helft: een slechtvalk wordt in de natuur hoogstens 15 jaar, bij uitzondering 17. In 'prettige' gevangenschap wordt een slechtvalk wel 25!

Deel twee heet 'gotisch genoegen'. Dit verwijst naar de (neo)gotische boogvorm op de linker achtergrond, die is geïnspireerd op de valk, waarmee dit eigenlijk ook een verdeeld beeld vormt. Architect Cuypers heeft toentertijd (in 1875) ook nog gezorgd voor een handzaam zitje, een soort apenrotsje, waarvan zodra de steigers weg waren de valken vast en zeker direct gebruik zullen hebben gemaakt. In een bericht in 'Het Vaderland' van 1941 wordt door de redacteur nog melding gemaakt van de vaste overwinteraar op de H. Jacobuskerk, toen nog met 91 meter de hoogste toren in Den Haag. Hij hoefde daar niet ver voor te lopen, het gebouw van de krant bevond zich op zo'n 70 meter afstand. Eind jaren veertig werd de DDT ingevoerd, dus dat feestje zal niet lang meer hebben geduurd.

Het derde deel, de vlieg, is een meer bewogen inleiding tot de jachtmomenten in het laatste deel.


Deze buitengewoon fotogenieke vogel was  half maart plotseling verdwenen. Zijn plaats werd stilzwijgend overgenomen door een veel jonger mannetje -2, zo blijkt uit de waarnemingen van Guido Aijkens en Herman van der Meer. Weliswaar vonden er later  schermutselingen plaats, maar het lijkt niet erg waarschijnlijk dat  mannetje -1 daar nog bij betrokken was.