woensdag 17 april 2013

X8=5 en een terugblik
Het is omstreeks 17 april 2008, Hemwegcentrale Amsterdam.
Vrouwtje X8 stapt eigenhandig uit het ei, de wijde wereld trekt: Den Haag.

Den Haag 2008
Er is hier qua Slechtvalken eigenlijk nog niet veel te beleven, afgezien dan van de vaste wintergast, het vrouwtje op het Ministerie van V.R.O.M., met een seizoenkaart vanaf 2006/7.


2009
Voor de afwisseling even geen overwinteraar, maar wel de eerste voorzichtige "overzomering" van één, mogelijk twee valken.
Een vrouwtje in jeugdkleed (X8) vertoont zich vanaf augustus regelmatig, bruin te zijn in de schemering,  op de toren, ze heeft een slaapplaats vlakbij.


2010
De overwinteraar, inmiddels Vrompie (e.d.) genaamd is weer terug geweest. Er komen nog één of twee "overzomeraars" bij, waarvan één, Het mannetje.
De meeuwenkolonie vlak naast de kerk is de grote valkentrekker, een zilvermeeuwtje vers uit het ei is tenslotte niet te versmaden.
In Rijswijk doet een paar, afkomstig uit Leidschendam, een broedpoging op de klokkentoren: helaas.vrouwtje X8


2011
Op 3 februari krijgt de vaste overwinteraar het aan de stok met Het mannetje.  Het eerste territorium komt zo langzamerhand tot stand: "X8 en Het mannetje", het paartje van het centrum.
Het paar op het Vredespaleis blijkt tot ieders teleurstelling uiteindelijk een stel overwinteraars te zijn.
De nieuwe broedbak in Rijswijk bewijst zijn diensten : het is het eerste succesvolle broedgeval in de regio.


2012
Het aantal waarnemingen in het zomerhalfjaar neemt nu toe. X8 en Het mannetje doen hun eerste broedpogingen op "Justitie", zonder resultaat. De broedbak op het Vredespaleis blijft helaas ongebruikt.
Op 30 november wordt hier in de torenspits een tweede bak geplaatst en in Den Haag-zuidwest wordt een tweede paar gesignaleerd.

X8 (onder) en Het mannetje, november 20112013
Het is weer 'Justitie' waar X8 gaat zitten, er volgt een mannetjeswissel. De tweede broedpoging is op dit moment gaande.
Het paar in zuidwest wordt ontdekt op het HaGaZiekenhuis, aan de Leyweg. Ze zijn daar lekker voorjaarsmatig bezig en broeden op beton is zoals we weten geen optie.
We hebben haast. En dus, naar een ontwerp van Wim van Yperen  brengen we op vrijdag 12 april een 'snelle' broedbak aan. Zondag is er het eerste ei, van die dingen.

donderdag 4 april 2013

De "drie dagen na Pasen" update

Het mag hier dan slechtvalkmatig gezien pet zijn, elders in de stad is het een bedrijvigheid vanjewelste.
X8 heeft met haar nieuwe vriendje de eerste broedpoging er al weer opzitten! Dat begon op 17/18 maart en eindigde op 28/29 maart. Ze zitten
nu op een andere plek op "Justitie" uit de oostenwind, dus straks in de zuidwestenwind, kijken wat dat wordt.

Het oorspronkelijke mannetje lijkt definitief te zijn vervangen, zo blijkt uit de bevindingen van de vaste waarnemer ter plekke, Herman van der Meer en de af en toe waarnemer Guido Aijkens.
Opvallend is wel, dat het conflict niet op 13 of 14 maart begon, de dagen dat laatstgenoemde het nieuwe mannetje fotografeerde, maar pas op 15 maart.

het inmiddels mannetje-1
                                      

Het paar dat sinds voorjaar/zomer 2012 in Den Haag-zuidwest rondvliegt is bezig met haar eerste broedpoging.