zaterdag 2 december 2017

Broedseizoen in beweging 2017 deel 2 'één mannetje en twee vrouwtjes´


Na een broedduur van 32 dagen komen de eieren uit.
De eerste op 17 april, een mannetje, dan op 18 en 20 april de vrouwtjes.
Drie jongen in plaats van vier kan te maken hebben met de drukte door indringers, wat het broeden overdag wel erg bemoeilijkte.


0.04
Voederbeurten met waarschijnlijk een koolmees op 18 april. Dan volgen al gauw grotere prooien zoals een steltloper op 21 april. Vanaf 28 april is het voornamelijk postduif, afgewisseld met o.a parkiet, spreeuw, gierzwaluw (broedt boven in de toren) en visdiefje.

Uit onderzoek is gebleken dat postduiven zeker in de laatste fase van hun reis naar huis gebruik maken van herkenningspunten in het landschap. De kerktoren is zo'n punt en dat weten de valken.
Je kan het hier bijna dagelijks zien in het wedstrijdseizoen, april - half oktober: een groepje duiven komt aanvliegen, maakt een rondje om of boven de torenspits, om vervolgens in een iets gewijzigde richting door te vliegen.
De valken wachten de duiven af vanuit een cirkelvlucht hoog boven de toren, om op het juiste moment hun bekende stootvlucht in te zetten. Jachtvluchten direct vanuit de toren op passerende duiven zijn vaak niet succesvol.

De leeftijd van de duiven is af te lezen aan hun kleurring, dit jaar rood, vorig jaar blauw. Daaruit blijkt dat het voornamelijk jonge duiven zijn die worden gepakt.


De klokken met daarop de voorraden.


2.22
Alarm!
Het mannetje laat hier wat ik noem het 'buizerdalarm' horen, d.w.z. alles behalve slechtvalk.
Meestal gaat dat samen met flink meeuwenrumoer maar die hebben een uurtje vrij genomen.

2.31
Indringer verrast

De verdediging werkt als volgt:
komt er een indringer aanvliegen dan zet degene die boven zit, meestal het mannetje, het alarm aan.
Daarop volgt een gezamenlijke scheldkanonnade, wat meestal wel voldoet.
Zo niet, dan geldt het volgende: is het een mannetje, dan gaat hij er op af. Is het een vrouwtje dan gaat zij, hij neemt de kast over.
Het komt zelden voor dat een indringer tot bij de kast komt.
Hier gebeurt dat, maar het is een valstrik!
De jonge onervaren indringster (van vreemde komaf) maakt een fout door rond de toren te vliegen, verliest daarmee het zicht op de kast en X8 kruipt naar binnen, drukt zich tegen de grond.
De indringster schrikt zich een hoedje (of iets anders) en maakt zich gezwind uit de vleugels.
Het mannetje keert snel terug en neemt de kast over.
In diezelfde tijd werd er een jong mogelijk geringd vrouwtje gezien bij de Watertoren op Scheveningen, die zich liet lastig vallen door een stel torenvalken. Wie weet was het dezelfde.

4.00 
Een kijkje bij de buren

'Delft' met de defecte buitencam


De vier van Delft 33 dagen oud. Helaas is de buitencam defect dus geen gerooster dit jaar.


4.37

Bethlehemkerk

Maria-2 geeft een demonstratie kinderen in slaap sussen. Dat doe je onder andere door met je voeten te schuifelen.