vrijdag 3 november 2017

Een nieuwe herfst, een nieuw gedrag

Het is bijna elk jaar dat vrouwtje X8 in deze tijd met een kleine gedragsverandering komt.
Vorig jaar was dat de introductie van het dagelijks 'pinakel zitten', in plaats van genageld op het kruis, dit jaar is het de wijze van begroeten van het aanvliegend mannetje.
Dat ging aanvankelijk met de zachte 'wail' (=Engelse onomatopee (1.)), nu is dat de 'i-chup', ook weer makkelijk te verwarren met de iets heftiger en langer aanhoudende alarmroep.

Hieronder weer een potpourri van foto's van de afgelopen dagen. Het jonge mannetje Bavo is sinds een week of twee uit het zicht verdwenen.

1. Een onomatopee is een woord wat een geluid uitdrukt, zoals koekoek, fitis, tjiftjaf, grutto, kievit, wulp en blauwe kiekendief.


Zij op het kruis,op het bolletje,in een vergelijking met het mannetje, links.


Het mannetje, nagelwerk op de klok,

en X8 beneden op de pinakel.