zaterdag 27 augustus 2016

Broedpopulatie 2016

Gele stippen: populaire zitplekken. Duidelijk herkenbaar zijn de broedclusters 'Centrum', Nehertoren en Klokkentoren.
'Bethlehem' en EWI moeten het doen met een beperkter aantal jachtrotsen.

Groot geel is de locatie met de meeste waarnemingen, meestal gecombineerd met rood, de broedplek.
Uitzondering vormt het 'Centrumpaar', dat het Vredespaleis na de broedperiode verder links liet liggen.

Een vraagteken staat voor 'verdachte locatie'. In vergelijking met het vorig broedseizoen een toename van waarnemingen, vliegend en verblijvend. Het gaat hier om drie recente overwinteringsplekken.
Overwinteraars lijken dezelfde eisen te stellen aan de omgeving als broedvogels.

Het CBS-gebouw is een jachtlocatie voor twee broedparen.

De '8' staat voor hoogspanningsmast nr. 8, de eerste in een reeks populaire zitplaatsen (doorwaairotsen) buiten de bebouwde kom richting Leiden, waar overigens niet alleen de 'Neher-valken' worden gezien.

Centrum Delft betreft drie rotsen, van west naar oost: Vermeertoren, Oude kerk en de 109 meter hoge Nieuwe kerk. Het is een gebied rijk aan stadsduiven en het is best mogelijk dat er broedpogingen zijn gedaan. Ik heb niks kunnen vinden.

De kortste afstand tussen twee broedlocaties is 2,7 km: Bethlehemkerk - Vredespaleis.geraadpleegde bronnen:

waarneming.nl
slechtvalkenrijswijk.nl
rijswijksevalkenlog.webklik.n

Zie voor de actuele situatie: 'Broedparen in de regio 2017 etc.'.