donderdag 21 januari 2016

Broedseizoen 2016

Het wordt spannend
Want waar gaan zij henen X8 en UA.
Opnieuw broeden op ‘oud Justitie’ dat kan niet. Nu, ze hebben vier jaar achtereen op beton  gebroed zonder resultaat, wat ze er niet van afhoudt weer voor een dergelijke plek te kiezen, een overdekt betonvloertje op zekere hoogte.
Daarna komen de kasten in aanmerking.
De gemeentelijke compensatiekast op het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Dan is er de kast hier op de kerk (Villa Jacobus), maakt evenveel kans.
Verder, de broednis op het Vredespaleis en nog allerlei kasten hier in de buurt van diverse kunnen. Opletten en afwachten dus.

de kast op Binnenlandse Zaken (foto Herman van der Meer)

Villa Jacobus met vreemde bezoekster 24 april 2015


Nieuw broedpaar?
Er waart een nieuw paar rond op Scheveningen, met zekerheid een ander dan X8/UA.
Nu zou je denken, er zijn twee mogelijkheden, wintergasten of niet, maar daarbinnen is nog een mogelijkheid.
Het kunnen standvogels zijn die niet de mogelijkheid hebben zich te vestigen, dan zijn ze tegen half-mei ook vertrokken.
Vorig jaar deed er zich, precies aan de andere kant van Den Haag, een vestigingspoging voor van een paar dat mislukte. Wegwezen dus.

Hoed u voor ‘De Wulp’
Er worden voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat er opnieuw een jonge slechtvalk in handen komt van het vogelasiel ‘De Wulp’, zoals vorig jaar helaas gebeurde (mannetje Bethlehemkerk).  De Haagse Vogelbescherming (werkgever) kiest er namelijk niet voor de vogel terug te zetten bij de ouders, ook al mankeert de vogel niets, dus dat wordt een mislukking.