woensdag 19 november 2014

Gemeentelijke plannen

Ik heb inmiddels, op diens verzoek, mijn correspondentie met de Gemeente e.d., gedeeld met Frederik Hoogerhoud, voorzitter van de Haagse Vogelbescherming.